Доставка на суровини

Получаване и съхранение на суровини при условия, указани от производителя с цел запазване тяхната органолептика и гарантиращи качеството и безопасността на суровината, респ. на готовия продукт.

Дозиране и смесване

Дозиране на основните суровини посредством помпа и смесването им с вода и останалите съставки в смесителни танкове посредством бъркачка.

Качествен контрол

Стандартизиране на напитката по физико-химични показатели спрямо рецептура и Технологичната документация от представител на отдел УК.

Температурна обработка на стандартизирания сок

Съществуват два режима на температурна обработка в зависимост от вида и рН на продукта:

  • Пастьоризация: при температура по-ниска от 100°С;
  • Стерилизация: при температура по-висока от 100°С.
Получаване на хомогенен плодов продукт

Препоръчителна технологична операция за мътни сокове. Осъществява се посредством хомогенизатор чрез преминаване на продукта под високо налягане през специален процеп с размери на микрони за раздробяване на тъканните частици на плодовете.

Цел: получаване на продукт с еднородна структура, неподлежащ на допълнително и трайно разслояване.

Асептично пълнене в многослойна Тетра Пак опаковка

Пастьоризираният продукт се подава по стерилни тръбни пътища към пълначната машина.

В пълначната машина е предвидена вана с 35 % разтвор на водороден пероксид за стерилизация на Тетра Пак опаковката.

Пакетирането на продукта в многослойна Тетра Пак опаковка обезпечава запазване органолептиката и качеството на готовия продукт.

Асептичното пълнене и стерилизация на опаковката подсигуряват:

 - елиминиране възможността за допълнителна обсемененост на термично обработения продукт;

 - гаранция за производството на безопасен продукт;

 - липса на необходимост от добавяне на консерванти.